İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
6.Ulusal Bildirim Projesi

İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi

Türkiye; 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Ek-I ülkesi olarak 4 yılda bir İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini BMİDÇS Sekretaryasına sunmakla yükümlüdür.

Bu bağlamda, İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimin hazırlanması amacıyla Bakanlığımız 2013 yattım programına proje önerisi sunmuş ve 2013 Yılı Yatırım Programı ekli cetvellerinde Bakanlığımızın faydalanıcı olduğu Ulusal Bildirimlerin Hazırlanması Projesi yer almıştır. Projenin uygulanmasına yönelik Bakanlığımız ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 27 Aralık 2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Süresi 2 yıl olarak belirlenen, bütçesi ise 2.300.000 TL olan Proje kapsamında hem İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi hem de Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları ve Sektörel Analizler hazırlanacaktır. İklim Değişikliği Ulusal Bildiriminin Hazırlanması kapsamında Ulusal Şartlar, Sera Gazı Emisyon Envanteri, Politika ve Önlemler, İklim Değişikliğinin Etkileri, Etkilenebilirlik ve Uyum Önlemleri, Finansman Kaynakları ve Teknoloji Transferi, Araştırma ve Sistematik Gözlem, Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi konuları çalışılacak olup, Sera Gazı Emisyon Projeksiyonlarının ve Sektörel Analizlerin Hazırlanması kapsamında da, Modelleme Çalışması, Veri İhtiyacının Belirlenmesi, Verilerin Temini, Senaryoların Çalıştırılması ve Ekonomik Analizler çalışılmaktadır.

Proje ile, Ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında yer alan raporlama yükümlülükleri olan ulusal bildirimlerin hazırlanması, sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması, sera gazı emisyon projeksiyonlarının hazırlanması da yerine getirilmiş olacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  İklim Web Sayfasından http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/ ulaşabilirsiniz.