Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansına İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Katıldı
06 Haziran 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansına katılım sağladı.

Konferans, Fiji ve İsveç hükümetlerinin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde düzenleniyor. Konferansa devlet başkanı, başbakan ve bakan düzeyinde olmak üzere 60 ülkeden üst düzey katılım sağlanıyor.

Konferans kapsamında deniz kirliliği, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, deniz asidifikasyonu, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz araştırmalarının desteklenmesi başlıklarında ortaklık diyalog toplantıları düzenleniyor. Konferans sonunda yayımlanacak “Eylem Çağrısı” ile denizlerin korunması konusundaki çabalara destek sağlanması planlanıyor.

Denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına hizmet etmesi amacı ile hükümetlerin, Birleşmiş Milletler organlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bilimsel araştırma kuruluşlarının halihazırda devam eden veya planladıkları çalışmalarını içeren gönüllü katkılarını beyan etmeleri talep edilmiştir. Bu kapsamda ülkemiz, 2018 yılı sonuna kadar tüm kıyı illerimizde “Deniz Çöpleri Eylem Planları”nın hazırlanması çalışmasını gönüllü katkı olarak beyan edildi.

Müsteşar Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, deniz kirliliği konulu ortaklık toplantısında konuşma yaparak ülkemizdeki iyi uygulamalar ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmasında Küçük tekneler ve yatlardan kaynaklanan atıkların izlenmesi ve kontrolü amacıyla geliştirilen Mavi Kart uygulamasının ülkemizdeki tüm marinalarda ve 29 bin teknede uygulandığını katılımcılarla paylaşan Müsteşar Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, tüm kıyı illerimiz için hazırlanmakta olan “Deniz Çöpleri Eylem Planları”nın 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Deniz kirliliğinin uluslararası boyutu sebebi ile bölgesel deniz sözleşmeleri çerçevesinde işbirliğinin önemine değinen Müsteşar Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’nin gayretleri ile Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi arasında deniz çöplerini de içeren bir Mutabakat Zaptının imzalandığını belirtti ve kirliliğinin sınır tanımadığını vurguladı.