Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı Gerçekleşti.
21 Nisan 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Doğrulama  Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı” 18-19 Nisan 2016 tarihlerinde Bakanlığımız’da gerçekleşmiştir. Doğrulama konusunda uzmanlaşmış yabancı uzmanlar tarafından verilen eğitimde, doğrulayıcıların akreditasyon şartlarını belirleyen ISO-14065 ve ISO14066 standartları ile ilgili bilgileri aktarmak ve akreditasyon sırasında yaşanılan tecrübelerin aktarılması hedeflenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimin birinci gününde, sera gazı doğrulama ve onaylama yapan kuruluşların uluslararası akreditasyonu için gerekli şartları açıklayan standart olan ISO 14065 katılımcılarla detaylı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, ISO 14065 ile ilgili olan diğer standartlar (14064, 14065, 14066), Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği ve 600/2012 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı ile olan bağlantısı katılımcılar ile tartışılmıştır.

Eğitimin ikinci gününde, baş doğrulayıcıların ve doğrulayıcıların yetkinlik ve yeterliliklerini belirleyen ISO 14066 standardı hakkında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır. Bu bağlamda ISO 14066 standardının uygulanmasında gerekli olan yeterlilik şartları katılımcılara aktarılmış ve yapılan tartışmalar ve alıştırmalarla teorik bilgiler, pratik çalışmalarla detaylı olarak irdelenmiştir.