İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği “ Doğrulama Kılavuzu

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği" kapsamında hazırlanan Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzu, hem işletmeleri hem de doğrulayıcı kuruluşları göz önünde bulundurarak, doğrulama sürecini, doğrulayıcı kuruluş olma gerekliliklerini ve doğrulama sürecinde sektörlere özgü durumları anlatmaktadır. İlgili kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.