İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Dünya Bankası ve PMR Raporları

Dünya Bankası karbon fiyatlandırma politikaları hakkında çeşitli yayınlar hazırlamaktadır. Bakanlığımız tarafından yürütülen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye (PMR) Projesi kapsamında, ilgili raporları çevirileri yapılmaktadır. Aşağıda yer alan bağlantılardan, raporların Türkçe çevirilerine ve İngilizce sürümlerine ulaşabilirsiniz. 


Uygulamada Emisyon Ticareti: Tasarım ve Uygulama El Kitapçığı (Türkçe)

Emissions Trading In Practive: A Handbook on Design and Implementation (İngilizce)

Rapor düşük maliyetli emisyon azaltımı sağlayacak politikaların oluşturma sürecine destek olması amacıyla hazırlanmıştır. Emisyon ticaret sistemlerinin (ETS) çalışma mantığını açıklamakta ve 10 aşamalı ETS tasarlama süreci ortaya koymaktadır. Her aşama, politikanın başlıca özelliklerini şekillendirecek bir dizi karar veya eylemi kapsamaktadır. Ayrıca kavramsal analizleri ve dünyada uygulanmakta olan ETS’ler hakkında detaylı bilgileri içermektedir.


Karbon Fiyatlandırması Durum ve Eğilimleri-2015 (Türkçe)

State and Trends of Carbon Pricing-2015 (İngilizce)

Rapor, ulusal ve bölgesel ya da şehir bazında girişimler dâhil olmak üzere, dünya çapında mevcut ve gelişmekte olan karbon fiyatlandırma araçlarına ilişkin güncel bir inceleme sunmaktadır. Ayrıca, mevcut kurumsal karbon fiyatlandırma araçlarına da genel bir bakış sağlamaktadır. İklim diyaloglarında ele alınan çeşitli konuları daha iyi yansıtmak amacıyla hazırlanan bu rapor, rekabetçilik, karbon kaçağı ve bunların karbon fiyatlandırma araçları üzerindeki etkilerini de analiz etmektedir.