İklim Değişikliği
İklim Değişikliği

Emisyon Ticaret Sistemi Tasarım Unsurları Çalıştayı Gerçekleştirildi

22 Şubat 2016
Emisyon Ticaret Sistemi Tasarım Unsurları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilmesi” faaliyeti Kasım 2015 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyetin amacı, piyasa temelli mekanizmalar arasında giderek yaygın bir şekilde ülkeler tarafından uygulamaya konan Emisyon Ticaret Sistemi  (ETS) hakkında ülkemizde kapasite gelişimi sağlamak; Türkiye’ye özgü ETS senaryoları belirlemek ve uygulama yol haritası belirlemektir.

Faaliyetin ilk çalıştayı olan “ETS Tasarım Unsurları Hakkında Bilgilendirme” 09-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara Demora Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen toplantının amacı ETS’nin çalışma prensipleri ve temel unsurları hakkında detaylı bilgilendirme yapmak olmuştur.

Gerek kamu, gerekse özel sektörden ilginin yoğun olduğu çalıştayda, Avrupa Birliği, Çin ve diğer emisyon ticaret sistemleri hakkında uzmanlaşmış yabancı uzmanlar ilk gün, “Türkiye’de bir Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası: Emisyon Ticaret Sistemi’ne Giriş” konulu detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları (INDC) hakkında bilgilendirme yapılmış ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politika seçenekleri paylaşılmıştır. İlgili politikalardan biri olan Emisyon Ticaret Sistemi’nin unsurları, politika hedefleri, küresel uygulamaları, uygulamada karşılaşılan zorluklar gibi konular katılımcılarla detaylı olarak paylaşılmıştır.

Çalıştayın ikinci gününde, “İzleme, Raporlama, Doğrulama ve Akreditasyon (İRDA), Kayıt Sistemi ve Ticaret” başlıklı kapsamlı sunum katılımcılara aktarılmıştır. Sunumda İRDA sisteminin önemine değinilmiş ve uluslararası örnekler katılımcılara aktarılmıştır. Bunlara ek olarak, ETS’de çok önemli iki konu olan kayıt sistemi ve ticaret ile ilgili kapsamlı bilgi, uluslararası örnekler, yapıları, ticaret türleri gibi konular katılımcıların katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, ayrıca, Amerika Çevre Koruma Ajansı (US EPA) tarafından geliştirilen “Emisyon Ticaret Sistemi Simülasyonu” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan oluşturulan gruplar, elektrik üretim santrallerini temsil ederek, ETS kapsamında karbon ticaretini bilgisayar ortamında deneyimlemiştir. Bu çalışma sayesinde çalıştay sırasında elde edinilen teorik bilgiler, simülasyon ile etkileşimli olarak tecrübe edilmiştir.

Çalıştayda gerçekleştirilen sunumlar için tıklayınız...

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır