Geri Bildirim Çalıştayı: Türkiye'de Piyasa Temelli Mekanizma (PTM) Uygulama Değerlendirilmesi
17 Mart 2017

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Haziran 2016 tarihinden itibaren PMR Türkiye Projesi’nin yeni bileşeni olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır. Çalışma kapsamında piyasa temelli mekanizmalar (PTM) hakkında toplantılar gerçekleştirilerek, bu mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılması amaçlanmıştır.


Bu bağlamda, 13-16 Mart 2017 tarihlerinde kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla ilgili çalışmanın son çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, hazırlanmakta olan raporun son bölümünü oluşturan “Türkiye için PTM Uygulama Değerlendirmesi” hakkında görüşler alınmış ve kapasite gelişimi sağlanmıştır.


Çalıştayda, karbon vergisi, yenilenebilir enerji sertifikalarının ticareti, enerji verimliliği sertifikalarının ticareti, sonuç odaklı finansman ve PAT (Perform, Achieve and Trade) sistemi hakkında yapılan sunumların sonrasında enerji, sanayi ve ulaştırma gruplarında ilgili PTM’ler detayları ile incelenmiştir. Grup çalışmalarında PTM tasarım seçenekleri ile politika kararlarına hazırlık ve etkinleştirme hakkında tartışmalar gerçekleştirilmiş, aynı zamanda katılımcılardan geri bildirimler alınmıştır.

Grup çalışmaları sonrasında elde edilen bilgiler tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Böylece PTM’lere ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra, ilgili sektörler özelinde mekanizmaların incelenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi açısından verimli bir çalışma gerçekleşmiştir.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.