İstanbul'da Havacılık Sektörünün Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi'ne (AB ETS) dahil edilmesine yönelik bölgesel çalıştay düzenlendi.
16 Nisan 2014

 Avrupa Birliği’ne aday ve potansiyel aday ülkelerin katılımları ile Avrupa Komisyonu eş-güdümünde yürütülen Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN, Environment and Climate Regional Accession Network) ve Bakanlığımız koordinasyonunda 10-11 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da ‘‘Havacılık Sektörünün AB ETS’ye Dahil Edilmesi’’ üzerine bölgesel bir eğitim düzenlenmiştir. Söz konusu bölgesel eğitimin temel amacı, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamında havacılık sektöründen kaynaklı sera gazı emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulamasına ilişkin hususları teknik ve yasal olarak detaylandırmaktır.

Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ülke temsilcileri,  AB İklim Genel Müdürlüğü temsilcileri, ECRAN proje ekibi ve sivil havacılık şirketlerinin katıldığı söz konusu bölgesel eğitim, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Daire Başkanı Sayın Mehrali ECER’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Daha sonra ECRAN İklim Koordinatörü Sayın İmre Csikós tarafından gerçekleştirilen sunum ile Avrupa 2020 Stratejisi’ne, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 2015 yılında oluşturulacak yeni anlaşmaya, Avrupa Birliği düşük karbon yol haritasına ve Avrupa Birliği’nin 2030 sera gazı azaltım hedeflerine değinilmiştir.
 
Sayın İmre Csikós’un sunumunun ardından AB İklim Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO, International Civil Aviation Organization) havacılık sektörüne yönelik olarak 2016 yılına kadar oluşturmayı planladığı küresel piyasa temelli mekanizmaya ilişkin olarak yürüttüğü faaliyetler ve bu bağlamda, Avrupa Birliği’ndeki emisyon ticareti ve havacılık sektörüne yönelik en son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  Ayrıca, Eurocontrol’ün havacılık sektörüne yönelik verileri temin etmesi hususunda AB ETS’de önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmiş ve son olarak havacılık sektöründen kaynaklı emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili olarak 2003/87/EC Sayılı Emisyon Ticareti Direktifi, 601/2012/EC Sayılı  İzleme ve Raporlama ve 600/2012/EC Sayılı Doğrulama ve Akreditasyon Direktifleri teknik anlamda detaylandırılıp eğitim süresi boyunca katılımcılarla paylaşılmıştır.