İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
İzleme Planı Kılavuzu

 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına giren, sera gazı emisyonlarının şeffaf ve doğrulanabilecek bir şekilde izlenmesine ilişkin izleme planı oluşturması yükümlülüğü olan tesislerin faydalanmasına yönelik hazırlanan İZLEME PLANI KILAVUZU için tıklayınız.