İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı Gerçekleştirildi
26 Şubat 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”in uygulanmasının test edilmesi ve kapasite gelişimi sağlamak amacı ile elektrik, çimento ve rafineri sektörlerinde gönüllü olan tesislerde Eylül 2014 tarihinde pilot çalışmalar başlatılmıştır.

Doğrulama aşaması tamamlanmak üzere olan pilot çalışmalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin ve edinilen tecrübelerin diğer sektör ve tesislerle paylaşılması amacıyla “İzleme Raporlama Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı” 19 Şubat 2016 tarihinde Ankara Anemon Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, elektrik üretimi ve çimento sektörlerinde sera gazı izleme planı, sera gazı emisyon raporu ve doğrulama raporlarının hazırlanması sırasında edinilen deneyimler tesis yetkilileri, danışmanlar ve bağımsız doğrulayıcılar gözünden katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Sabah oturumunda elektrik üretim tesislerinin, öğleden sonra ise çimento üretim tesislerinin edindikleri tecrübelerin aktarıldığı toplantıda, sera gazlarının izlenmesi sırasında önemli olan noktalar, raporlama ve doğrulama çalışmaları sırasında karşılaşılan genel hatalar ve bunların önlenmesine ilişkin öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız doğrulayıcı gözüyle tesislerde genel olarak yapılan hatalar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri aktarılmış, kanıt dokümanların, prosedürlerin, sayaç kalibrasyonlarının ve belirsizlik değerlendirmesinin önemi vurgulanmıştır.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlar için tıklayınız....