Karbon Fiyatlandırma ve Sektörel Etki Modelleme Çalışmaları
10 Mart 2017

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Mart 2017 tarihinden itibaren karbon fiyatlandırma politikalarının etkilerinin öngörülmesi amacı ile modelleme çalışmaları başlamıştır.


“Türkiye’de Karbon Fiyatlandırmanın Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” ve “Türkiye için Sektörel Marjinal Emisyon Azaltım Maliyeti Eğrilerinin Geliştirilmesi”ni hedefleyen analizlerin, Türkiye’de karbon fiyatlandırma politikalarının uygunluğunun değerlendirilmesi konusuna ışık tutması hedeflenmektedir.


Kamu ve özel sektörden temsilcilerin katılımı ile 8-9 Mart 2017 tarihinde “Yönlendirme Çalıştayı” ile başlayan çalışmalarda, özellikle, emisyon ticaret sistemi (ETS), karbon vergisi gibi politikalarda uygulanabilecek farklı tasarım kurguları, farklı fiyatlar ve emisyon üst sınırı gibi unsurların olası etkileri model çalışması ile ortaya konacaktır. Bu çalışmalar ile karbon fiyatlandırma politikaların neticesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik ve sektörel etkilerin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.


Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalıştayda, modelleme çalışmasında kullanılacak Vivid Economy-Wide (ViEW) modeli, Entegre MARKAL-EFOM Sistemi (TIMES), Vivid Economics Endüstriyel Piyasa Modeli (IMM – Industrial Market Model) ve MACC yaklaşımı katılımcılara tanıtılmış ve çalışma prensipleri aktarılmıştır. Ayrıca, grup çalışmaları aracılığı ile yapılacak faaliyetler hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alınmış ve ilerideki çalışmalar için değerli bilgiler edinilmiştir.


Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.