İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Mevzuat

Yönetmelikler 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

RG: 17.05.2014 - 29003

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik (Ekleri için tıklayınız.)

RG: 07.04.2017 - 30031

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (Ekleri için tıklayınız.)

RG: 04.01.2018 - 30291

Tebliğler 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği

R.G: 09.10.2013 - 28790

 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği

R.G: 02.04.2015  -  29314

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

R.G: 22.07.2014  -  29068

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ 2014/1 (Ekonomi Bakanlığı)

R.G: 24.01.2014  -  28892

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği 2020/6 (Ticaret Bakanlığı) (Ekleri için tıklayınız.)

R.G: 27.12.2019  -  30991

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14) (Ticaret Bakanlığı) (Ekleri için tıklayınız.)

R.G: 01.12.2019  -  30995

Genelgeler 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (RG: 07.10.2013-28788)

2013/11

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi

2016/1

Halon Genelgesi

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ilgili diğer Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.