İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Ozon Tabakasının Korunmasına Yönelik Devam Eden Projeler
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje
Proje Yeri          :Ankara
Proje Süresi       :2012-2014
Proje Maliyeti    :1.013.000 ABD Doları
Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı    :Ülke içerisinde dağınık olarak bulunan Kloroflorokarbon(CFC) grubu gazların toplanması ve Amerika’ya (plazma teknolojisine sahip bertaraf tesislerinde) bertaraf edilmek üzere götürülmesi ve bertaraf edilen gazlardan karbon piyasalarında gelir elde edilerek ülke oluşturulacak sürdürülebilir bir Bertaraf sistemi temelleri atılması planlanmaktadır.
 
Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planı Projesi (HPMP)
Proje Yeri          :Ankara
Proje Süresi       :2012-2018
Proje Maliyeti    :14.389.490 ABD Doları
Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı      :Türkiye’nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanması.
 
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (6.Aşama)
Proje Yeri          :Ankara
Proje Süresi       :2013-2015
Proje Maliyeti    :260.000 ABD Doları
Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı      :Montreal Protokolü ve ozon tabakasının korunmasına yönelik diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktır. Faaliyetler, mevzuat geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme ve bilgilendirme, kurumsal teknik altyapı güçlendirilmesi başlıklarında yayın, çalıştay, eğitsel faaliyet olarak gerçekleştirmektir.