İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Ozon Tabakasının Korunmasına Yönelik Tamamlanan Projeler
XPS (Extrüde Polistren)  Köpük Panel Üretim Sektöründe Pilot Projesi
Proje Yeri        :Bursa
Proje Süresi     :2010-2011
Proje Maliyeti  : 165,000 ABD Doları
Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı     : Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile XPS köpük panel üretiminde, dünyada ilk kez ticari olarak denenecek bir gazın kullanımı test edilmesi planlanmıştır. Bu pilot uygulama için B-Plas (Bursa) Firması uygun bulunmuştur. Söz konusu gaz florlu gazlar sınıfında yer almakta ve HFO1234ze (Hidrofloro-olefin) olarak isimlendirilmektedir. Şu an mevcut sektörde kullanılan ve ısı yalıtım performansı ve yangına karşı emniyetli olarak tercih edilen HCFC-142b/R-22 gaz karışımına göre, denemesi gerçekleştirilmiş olan HFO1234ze gazının avantajı, Ozon Tabakası İnceltme Potansiyelinin “0” olmasıdır.
  
Hidrokloroflorokarbonların (HCFC’lerin) PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile HCFC Sonlandırılması Şemsiye YatırımProjesi
Proje Yeri        :Ankara
Proje Süresi     :2009-2013
Proje Maliyeti  :7.713.490 ABD Doları
Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı     :Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlamayı amaçlamış, imalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere (pentan, 152a+DME, gibi) uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi faaliyetler, proje kapsamında yürütülmüştür.
  
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (5.aşama)
Proje Yeri        :Ankara
Proje Süresi     :2009-2013
Proje Maliyeti  :260.000 ABD Doları
Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]
Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı     :Ulusal Ozon Birimi’nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali destekler sağlanmıştır.
 
Türkiye’de kullanılan Florlu Gaz Kullanımına ilişkin Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması Projesi (SEİ)
Proje Yeri        :Ankara
Proje Süresi     :2013-2014
Proje Maliyeti  :167.992 Euro
Proje Bütçesi    :Hibe [Avrupa Birliği (SEİ)]
Uygulayıcı        :Avrupa Birliği Avrupa Birliği
Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Amacı     :Projenin ana hedefi olan Florlu Gazlara İlişkin Yönetmelik taslağının oluşturulmuştur. Bunun yanında Ulusal kapasitenin geliştirilmesi küresel hedefi kapsamında ülkemizde Florlu Sera Gazları ve Ozon Tabakasını İncelten Maddeler( OTİM)’ler ile çalışan ekipmanların tespiti ile ilgili metodolojinin geliştirilmesi, ve son olarak eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yürütülmüştür.