"Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
10 Ekim 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda Haziran 2016 tarihinden itibaren “Analitik Rapor 2: Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” bileşeni başlamıştır.

Bileşen kapsamında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 5 Ekim 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sabah oturumunda karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti ve yenilenebilir enerji ticaretinin analizi, kurumsal, yasal düzenlemeler ve ekonomik etkileri hakkında kapsamlı değerlendirme yapılmış, ilgili mekanizmalara ilişkin uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Öğlen oturumda ise kapsamlı kredilendirme mekanizmaları ve sonuç odaklı finansman hakkındaki bilgiler detayları ile katılımcılarla paylaşılmış, ayrıca katılımcıların tartışılan konulara ilişkin soruları cevaplanmıştır. Her iki oturumda gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla bahsi geçen piyasa temelli mekanizmaların genel düzeyde değerlendirilmesi yapılmıştır.

Çalıştayda yapılan sunumlara fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.