Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
16 Mayıs 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Haziran 2016 tarihinden itibaren, PMR Türkiye’nin yeni projesi olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” çalışması başlayacaktır.

Bu çalışma öncesinde, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 12 Mayıs 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları Hakkında Önbilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, “Analitik Rapor 2” çerçevesinde irdelenecek olan karbon vergisi, yenilenebilir enerji sertifikalarının ticareti, enerji verimliliği sertifikalarının ticareti, kapsamlı kredilendirme mekanizması ve sonuç odaklı finansman hakkında bilgilendirme yapılmış;  dünya örnekleri paylaşılmıştır. Aktarılan bilgiler ışığında, katılımcıların mekanizmalar ile ilgili ilk görüşleri alınmış, çalışmaya yön verecek ilk bilgiler edinilmiştir.

Toplantıda gerçekleştirilen sunuma buradan ulaşabilirsiniz.