Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının (PTM) Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Geri Bildirim Toplantısı gerçekleştirildi.
18 Ocak 2017

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Haziran 2016 tarihinden itibaren PMR Türkiye Projesi’nin yeni bileşeni olan “Analitik Rapor 2: Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır. Bileşen kapsamında elektrik üretimi, sanayi, ulaştırma, atık ve bina sektörlerinde karbon vergisi, kapsamlı kredilendirme mekanizması, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji sertifika ticareti ve Sonuç Odaklı Finansman” mekanizmaları ele alınmakta ve ülkemize uygunlukları değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2016 yılında gerçekleştirilen toplantılarda, piyasa temelli mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Bu bağlamda, piyasa temelli mekanizmalardan gelir sağlama ve gelir kullanımı ve politika etkileşim konuları hakkında değerlendirme yapılması amacıyla 13 Ocak 2017 tarihinde “Geri Bildirim Toplantısı” düzenlenmiştir.


Toplantının sabah oturumunda piyasa temelli mekanizmalardan gelir sağlama ve gelir kullanımı hakkındaki bilgiler detayları ile katılımcılarla paylaşılmış, Türkiye’de PTM gelir kullanım seçeneklerini değerlendirmek üzere grup çalışması gerçekleştirilmiştir.


Öğle oturumda ise piyasa temelli politika etkileşimlerinin incelenmesine ilişkin bilgiler aktarılmıştır. Gerçekleşen sunumların sonrasında, yukarıda belirtilen sektörlerde politika etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla grup çalışması yapılmış, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.