İklim Değişikliği
İklim Değişikliği

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı gerçekleştirildi.

23 Mayıs 2017
Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı gerçekleştirildi.
Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı gerçekleştirildi.
Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Konferansı gerçekleştirildi.

2016 ve 2017 yıllarında, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım ve katkıları ile yoğun bir çalıştay ve raporlama sürecinin ardından “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi” bileşeni tamamlanmıştır. Çalışma süresince “karbon vergisi, enerji verimliliği sertifika ticareti modeli (PAT- Perform, Achieve, Trade), yenilenebilir elektrik sertifikası ticareti, enerji verimliliği sertifikası ticareti ve sonuç odaklı finansman”ı içeren piyasa temelli mekanizmalara ilişkin toplantılar gerçekleştirilerek, bu mekanizmaların çalışma prensipleri, avantajları, dezavantajları ve uluslararası örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda “Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Final Raporu” ve “Yönetici Özeti” hazırlanmıştır.


Bu amaçla, 23 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Konferansı’nda bileşen kapsamında incelenen mekanizmalara ilişkin uluslararası örnekler, gelirin tekrar kullanımı, Türkiye’de politika etkileşimleri hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların yorumları alınmıştır. Ayrıca gönüllü yenilenebilir enerji ticaret sistemi değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş, sentez çalışması ve öneriler de katılımcılarla paylaşılmıştır.


Çeviri çalışmaları devam eden Türkiye’de “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Final Raporu”nun Türkçe sürümü Temmuz 2017’de proje web sayfasında yayımlanacaktır.


Ayrıca, Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Sekreteryası tarafından hazırlanıp yayımlanan “Karbon Vergisi Kılavuzu ve Ülke Örnekleri” katılımcılarla paylaşılmıştır. Karbon vergisi hakkında referans kitabı olma özelliği gösteren rapor, karbon vergisinin tasarlanması ve uygulanması hakkında hemen hemen tüm sorulara cevap verebilecek niteliktedir. Raporun Türkçe çevirisi devam etmekte olup, tamamlandığında Proje web sayfasında yayımlanacaktır. Raporun İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır