Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
03 Haziran 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Haziran 2016 tarihinden itibaren, PMR Türkiye’nin yeni projesi olan “Analitik Rapor 2: Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi” çalışması başlamıştır.

Bu çalışma kapsamında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 02 Haziran 2016 tarihinde “Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sabah oturumunda katılımcılarla karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji yükümlülüğü, kapsamlı kredilendirme mekanizması ve sonuç odaklı finansmanın kapsamı, amaçları, uluslararası örnek uygulamaları ve avantaj ve dezavantajları katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bahsi geçen piyasa temelli mekanizmalar hakkındaki soruları cevaplanmıştır.

Öğlen oturumunda ise katılımcılarla enerji, sanayi, ulaştırma, atık ve bina sektörlerinde uygulanabilecek piyasa temelli mekanizmaların önceliklendirilmesi ile ilgili grup çalışması yapılarak katılımcıların görüş ve önerileri alınmış ve ilerideki çalışmalara ışık tutacak bilgiler edinilmiştir.

Yönlendirme toplantısında gerçekleştirilen sunumlara ve materyallere fotoğrafların altındaki ek dosyadan ulaşabilirsiniz.