PMR Projesi Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye Senaryoları Çalıştayı
30 Mart 2016

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesi kapsamında Kasım 2015 tarihinde başlayan “Türkiye’de Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Uygunluğunun Değerlendirilmesi” faaliyeti başlatılmıştır. ETS hakkında kapasite gelişimi sağlamak ve ETS’nin Türkiye için etkin bir emisyon azaltım aracı arz edip edemeyeceğine dair analizlerin yapılmasını hedefleyen faaliyetin ilk çalıştayı 9-12 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

15-18 Mart 2016 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen çalıştayda, ülkemiz için ETS senaryoları değerlendirilmiş; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin görüşleri yoğun grup çalışması neticesinde alınmıştır.

Çalıştayın ilk gününde, ETS hakkında uzmanlaşmış yabancı ve yerel uzmanlar ETS kapsamı, genel unsurları ve üst sınır belirleme hakkında aktarımda bulunmuş ve Avrupa Birliği ETS ile dünyadaki diğer ülkelerden örnekler paylaşmışlardır.

Çalıştayın ikinci gününde, emisyon tahsisleri, karbon kaçağı ve açık arttırma ile ilgili detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşılırken, tahsisatların dağıtılması hakkında yöntemler, uluslararası deneyimler ve Avrupa Birliği özelinde tahsisatların dağıtımı hakkında tecrübeler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, İzleme, Raporlama, Doğrulama, Akreditasyon (İRDA) hakkında, bir önceki çalıştayda aktarılan bilgiler ışığında ikincil piyasa ürünleri detaylandırılmıştır.

ETS’nin tasarımı ve kurgulanmasına yönelik olarak tüm kilit unsurlar, teorik bilginin yanı sıra grup çalışmaları ile pekiştirilmiş ve ülkemiz için ETS senaryoları tartışılmıştır.

Çalıştayda, dağıtılan doküman ve yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz: