İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Rehber Dokümanlar ve Kılavuzlar

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ

1.İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri (İndirmek İçin Tıklayınız)

2.Küresel İklim Politikaları (İndirmek İçin Tıklayınız)

3.Avrupa Birliği İklim Politikaları (İndirmek İçin Tıklayınız)

4.Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı (İndirmek İçin Tıklayınız)

5.İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri (İndirmek İçin Tıklayınız)

6.Enerji Politikalarının İklim Değişikliği İle Mücadeledeki Yeri (İndirmek İçin Tıklayınız)

7.İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi (İndirmek İçin Tıklayınız)

8.Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği (İndirmek İçin Tıklayınız)

9.İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü (İndirmek İçin Tıklayınız)

10.Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri (İndirmek İçin Tıklayınız)

11.İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi (İndirmek İçin Tıklayınız)

12.Kentlerde İklim Değişikliği İle Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri (İndirmek İçin Tıklayınız)

13.Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar (İndirmek İçin Tıklayınız)

14.İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri (İndirmek İçin Tıklayınız)

15.İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri (İndirmek İçin Tıklayınız)

16.İklim Mücadelesinde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Adalet (İndirmek İçin Tıklayınız)

17.İklim Değişikliği İle Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu (İndirmek İçin Tıklayınız)

 

Eğitim Modüllerine iklimin.org web adresinden veya aşağıdaki QR kodunu kullanarak ulaşabilirsiniz.