İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
SGE Takip Online Sistem

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tesisler tarafından hazırlanan izleme planları Bakanlığa onay için aşağıdaki bağlantıda yer alan Online Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile gönderilecektir.

Yönetmelik kapsamına giren tesislerin İl Müdürlüklerine ek uygulama başvurusu yapması gerekmektedir.

Sistemden Bakanlığa intikal eden izleme planları değerlendirildikten sonra iade veya onay işlemleri de online olarak gerçekleştirilecektir.

 

"SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN ONLINE SİSTEM"