İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Teşkilat Yapısı

İklim değişikliği Ulusal Odak Noktası olan Bakanlığımız, iklim değişikliği ile ilgili tüm konular için ulusal koordinasyon görevini yürütmektedir. Bununla birlikte, Türkiye BMİDÇS’ye taraf olmadan önce kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İDKK, 2013 yılında yeniden yapılandırılarak İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) adını almıştır. İDHYKK üyeleri aşağıda yer almaktadır.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
 • Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile ilgili 2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.