İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Türkiye'nin 2011 Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri

1990-2011 yıllarına ait Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri, 15 Nisan 2013 tarihinde BMİDÇS Sekretaryasına sunulmuştur. Envanter sonuçlarına göre 2011 yılı toplam sera gazı emisyonları 422 milyon ton CO2emisyonlarının %70,9’u enerji, %13,4’ü endüstriyel işlemler, %8,9’u atık ve %6,8’i tarımsal faaliyetler kaynaklıdır.

Türkiye’nin 2011 yılı kişi başı sera gazı emisyonu değeri 5,7 ton CO2 eşdeğerdir. Aynı dönemde OECD kişi başı emisyonu ortalama 15,0 ton CO2, ve Avrupa Birliğine üye 28 ülkede ortalama 10,2 ton CO2 eşdeğeridir.