İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Türkiye'nin 2012 Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri

1996 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Rehberi kullanılarak hesaplanan, 14 Nisan 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasına sunulacak olan 1990 – 2012 yıllarına ait sera gazı emisyon verileri açıklanmıştır.

Envanter sonuçlarına göre 2012 yılı toplam sera gazı emisyonları 439,9 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak tahmin edilmiştir. 2012 yılı sera gazı emisyonlarının CO2 eşdeğeri olarak %70,2’si enerji, %14,3’ü endüstriyel işlemler, %8,2’si atık ve %7,3’ü tarımsal faaliyetler kaynaklıdır. Ayrıca 2012 yılı kişi başı emisyon miktarı ise 5,9 ton/kişi olarak hesaplanmıştır.

Sera Gazı Emisyonlarının sektörlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir (AKAKDO hariç).

 
 

Sera Gazı Emisyonlarının sektörlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir (AKAKDO dahil).

Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonlarının Dağılımı

2012 Ulusal Emisyon Envanteri Raporuna (NIR) ulaşmak için tıklayınız.