İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Türkiye ve Diğer Ülkelerin Sera Gazı Emisyonlarının Karşılaştırılması

Kişi Başı Emisyon Miktarı (AKAKDO Hariç, tCO2/kişi)

 
Emisyon Miktarı, Ülke (Mton CO2 eq, AKAKDO hariç)
 

2011 Yılı Ülkelerin Sera Gazı Emisyonlarının Karşılaştırması