Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı Yan Etkinlik Programı Hazırlıkları
30 Ekim 2018

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP 24), 2-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice kentinde gerçekleştirilecektir. Konferans süresince, Kyoto Protokolü 14. Taraflar Toplantısı (CMP 14), Paris Anlaşması 1-3. Taraflar Toplantısı (CMA 1-3), Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı 49. Oturumu (SBSTA 49), Uygulama Yardımcı Organı 49. Oturumu (SBI 49) ile Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu 1-7. Oturumu (APA 1-7) da düzenlenecektir. Bahsi geçen oturum ve toplantılara ilişkin detaylı bilgiye http://unfccc.int internet bağlantısından ulaşılabilecektir.

Söz konusu oturumlar süresince gerçekleştirilecek teknik ve siyasi müzakere toplantılarının ülkemiz adına verimli bir şekilde takip edilebilmesinin yanı sıra ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programının hazırlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, kurumunuz/kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak yan etkinlik programına yapılacak katkılar bahsi geçen hususlar bakımından önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 24. Taraflar Konferansı süresince gerçekleştirilecek olan yan etkinliklerde ülkemiz adına sunum yapması uygun görülen kurumunuz/kuruluşunuz temsilcilerine ilişkin bilgiler (ad-soyad, unvan, birim, e-posta, telefon, doğum tarihi ve pasaport numarası) ile sunum konularının, yan etkinlik programının hazırlanabilmesi ve ilgili temsilcilerin 24. Taraflar Konferansı'na kayıtlarının yapılabilmesi için en geç 09 Kasım 2018 tarihine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza ve e-posta ile aerhan.durmaz@csb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

NOT: Kontenjan sınırlı sayıda olduğu için talepler değerlendirilerek tarafınıza bilgi verilecektir.