İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Gönüllü Karbon Piyasaları
Türkiye’de Karbon Piyasası
 
Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyorsa da bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler uzun süredir geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
 
Türkiye, Gönüllü Karbon Piyasaları’nda işlem gören sertifikaların geliştirildiği projelere 2005 yılından bu yana ev sahipliği yapmaktadır. Gönüllü Karbon Piyasası, Dünya Karbon Piyasası içerisinde çok küçük bir yüzdeyi temsil etmesine rağmen bu piyasayı hali hazırda etkili biçimde kullanmakta olan Türkiye’nin ileri dönemde karbon piyasalarına katılımı açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.
Mevcut durumda, Ülkemizde Gönüllü Karbon Piyasasında işlem gören 308 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden yıllık 20 Milyon tCO2 eşdeğerinin üzerinde sera gazı emisyon azaltımı gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

Söz konusu projelerin sektörlere göre dağılımları aşağıdaki şekildedir. (18.04.2014 tarihi itibariyle)

Proje Türü

Sayısı

Yıllık Emisyon Azaltımı
(tCO2/yıl)

Hidroelektrik Santrali

159

8.747.634

Rüzgar Santrali

106

7.951.391

Atıktan Enerji Üretimi/Biyogaz

27

3.069.273

Enerji Verimliliği

10

432.081

Jeotermal

6

405.309

TOPLAM

308

20.605.688

 

 

 Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği

Ülkemizde geliştirilen Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projelerin kayıt altına alınmasına ve bu projelerden elde edilen karbon sertifikalarının takibine ilişkin olarak hazırlanan Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği  9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre, Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasaları kapsamında karbon sertifikası elde eden proje sahiplerinin Bakanlığa kayıt olmaları ve projelerine ait proje tasarım belgesi, onaylama raporu ve doğrulama raporlarını projenin karbon sertifikasının elde edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu projelerin kaydı için gerekli elektronik kayıt sistemi hazırlık çalışmaları da tamamlanmış ve kayıt sistemi Bakanlığımızın Çevre Bilgi Sistemi’ne dâhil edilmiştir. Bu itibarla, proje sahiplerinin ve projelerinin kayıt işlemlerinin bu sistem üzerinden de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıt sistemine http://online.cevre.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.