İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Ozon Tabakasının Korunmasına Yönelik Devam Eden Projeler

Montreal Protokolü’nün uygulanmasındaki çalışmalara devam edilecek, diğer ülke uygulamaları takip edilecektir. Enerji verimliliği konusunda çalışmalara odaklanılacaktır. Ozon Tabakasının Korunması ve Florlu Sera Gazların azaltımı ve bitirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

Ayrıca Montreal Protokolü Kigali Değişikliğinin 2019 yılında uygulamaya geçişi konusunda etkinleştirme faaliyetleri devam ettirilerek Kigali Değişikliğinin kabul süreci takip edilecektir. Bu değişiklik ile 2050 itibariyle 80 milyar ton CO2 eşdeğeri emisyonun engellenmesi beklenmektedir. Bu şekilde küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutulması yönündeki amaca çok belirgin bir katkı sağlanacaktır.

Ozon tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü bugüne kadar imzalanan en başarılı çevre antlaşması olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz 1991 yılından beri bu protokole taraf olup, bu kapsamda son derece başarılı çalışmalar yürütmektedir. Birleşmiş Milletler uygulayıcılığında Protokol fonlarından bugüne kadar ülkemize 45 milyon Amerikan dolarının üzerinde fon sağlanmış, Bakanlığımız yürütücülüğünde bu fonlar kapasite artırımı, eğitim, teknik yardım ve teknoloji transferi gibi aktiviteler için hem özel hem kamu sektörüne kullandırılmıştır. Mevcut projelerimiz ve mevzuatımız kapsamında ülkemizde ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) ithalatı ve üretim aşamasında kullanımı sonlandırılmış, sadece mevcut soğutma ve iklimlendirme ekipmanları için servis amaçlı kullanımına izin verilen OTİM’lerin sonlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Tüm dünyada OTİM’lerin sonlandırılması ile bu gazların alternatifleri olarak çok yaygın olarak kullanılan Florlu Sera Gazları yüksek sera gazı etkileri nedeniyle 2016 yılında kabul edilen Kigali Değişikliği ile Montreal Protokolü kontrol altına alınan maddeler ekine alınmıştır. Bu şekilde Küresel ısınma potansiyelleri çok yüksek olan bu gazların azaltımı; dolayısıyla da iklim değişikliği ile mücadele yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Protokole taraf ülkelerde, Kigali Değişikliğini kabul edebilmek, bu değişikliğin kendi iç mevzuatlarına uyumunu sağlayabilmek adına Montreal Protokolü tarafından fonlanan etkinleştirme faaliyetleri (Enabling Activities) yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında ülkemizde önce kamu kurumlarını değişikliğin getirileri konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak olup, sonrasında sektörler için çalıştaylar düzenlenecektir. Bu şekilde ülkemizin Değişiklik getiri ve yükümlülüklerine hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Kigali Değişikliği TBMM Dışişleri Komisyonunda onaylanmış olup sene sonuna kadar onaylanmas sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

Florlu sera gazı emisyonları iklimlendirme ve soğutma sistemleri kullanımındaki artışa bağlı olarak tüm dünyada ama özellikle gelişen ekonomilerde hızla artmaktadır. Kigali Değişikliği Paris Anlaşması 1,5 derece hedefi içinde kalınabilmesine büyük bir katkı yapacaktır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre, florlu sera gazı üretim ve tüketiminin öngörülen takvimde azaltılması yüzyılın sonuna kadar 0,5 derecelik sıcaklık artışının önüne geçilmesini sağlayacaktır.[1]

 

Hidrokloroflorokarbonların Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) Projesi ;

Soğutma ve köpük sektörlerinde ülkemizde kullanılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden Hidrokloroflorokarbonların  (HCFC) ülkemizde mevcut kullanım durumlarının ortaya konularak, alternatif gaz ve teknolojilere geçişlerin sağlanması yönünde teknik ve teknolojik desteklerin verilmesidir. Bu proje ile

-Ülkemizdeki Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Sonlandırılması

- Gümrük Müdürlüklerinin Ozon Tabakasını İncelten maddeler kapsamında bilinçlendirilmesi

- Ülkemizde Ozon Tabakasını Kullanan Son Kullanıcıların bilinçlendirilmesi

- Pilot Projelerin yapılması hedeflenmektedir.

Projenin bütçe kaynağı Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)dir.

 

Ulusal Ozon Birimi Kurumsal Güçlendirme Projesi (IS 7. Faz)

Ozon Tabakasının Korunması kapsamında ulusal çalışmalar mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilme faaliyetleri yürütülmektedir. Projenin bütçe kaynağı Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)dir.

Bakanlığımız tarafında IPA Projeleri kapsamında yürütülen F-gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Projesi;

 

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi, Mayıs 2017'de başlatılmış olup Mayıs 2020 yılında tamamlanacaktır. Projenin amacı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak, F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmaktır. Proje ile; 517/2014 sayılı AB Direktifinin uyumlaştırılacak, Florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ekipman için elektronik veri tabanının geliştirilecek ve Eğitim ve sertifikasyon sisteminin kurularak, F-gaz emisyon hesaplamaları ve raporlamaları geliştirilecektir.


[1] Montreal Protokolü Kigali Değişikliği hakkında bkz. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/kigali-amendment-montreal-protocol-another-global-commitment-stop-climate.

 

F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi

 F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi IPA I Projesinin dört ayağından biri olup,  Mayıs 2017’de. başlamış ve Mayıs 2020 yılında sona erecektir.

Proje’nin toplam bütçe değeri 1.984.415,00 Euro’dur. Bu değerin % 90  ‘ı AB katkısıyla, %  10‘u ise ulusal bütçeden sağlanacaktır.

Proje’nin amacı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak,  F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmaktır.

Projenin kapsamı ile F-gazları yönetimi ile ilgili aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilecektir.

1-Mevzuat Boşluk Analizi

2-Hazırlık Faaliyetleri ( Sektör,Paydaş Toplantıları)

3-Eğitim ve Sertifikalandırma

4-Farkındalık Yaratma

5-Sızıntı Testi

6-F-Gaz Envanteri

7-Atık Yönetimi

8-F-Gaz Veri Tabanı

9-F-Gaz Mevzuatı (517/2014 sayılı AB direktifine uyumlu)

Proje, Şalt, Solvent, Yangından Korunma ve İklimlendirme ve Soğutma sektörlerini içermektedir. Proje çerçevesinde aktif olarak gerçekleştirilen aktivitelere sektörlerden katılım sağlanmaktadır.