İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Teşkilat Yapısı
İklim değişikliği Ulusal Odak Noktası olan Bakanlığımız, iklim değişikliği ile ilgili tüm konular için ulusal koordinasyon görevini yürütmektedir. Bununla birlikte, Türkiye BMİDÇS’ye taraf olmadan önce kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İDKK, 2013 yılında yeniden yapılandırılarak İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) adını almıştır. İDHYKK üyeleri aşağıda yer almaktadır.
 •         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordinatör)
 •         Avrupa Birliği Bakanlığı
 •         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 •         Dışişleri Bakanlığı
 •         Ekonomi Bakanlığı
 •         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 •         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 •         İçişleri Bakanlığı
 •         Kalkınma Bakanlığı
 •         Maliye Bakanlığı
 •         Milli Eğitim Bakanlığı
 •         Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 •         Sağlık Bakanlığı
 •         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 •         Hazine Müsteşarlığı
 •         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 •         Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 •         Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
 •         Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 •         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile ilgili 2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.